Побутові споживачі можуть вільно обирати постачальника природного газу 

Побутові споживачі можуть вільно обирати постачальника природного газу 


З 1 серпня 2020 року в Україні відкрито ринок газу для побутових споживачів, у якому клієнт може обрати постачальника залежно від прийнятних йому ціни та сервісу. Постановою НКРЕКП № 1080 від 10 червня 2020р. внесені відповідні зміни до Правил постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2496 (далі Правила № 2496).
Як обрати газопостачальну компанію?
1. Знайти перелік постачальників природного газу (наприклад, за допомогою ресурсу Газотека (https://gasoteka.ua-energy.org).
2. На офіційному сайті постачальника в мережі Інтернет ознайомитися з чинною редакцію договору на постачання природного газу, а також загальними умовами постачання (у тому числі ціни), правами та обов’язками постачальника та споживача, та іншою необхідною інформацією.
3. На сайті НКРЕКП (https://www.nerc.gov.ua), скориставшись розділом «Ліцензування (адмінпослуги)» перейти у підрозділ «Реєстри НКРЕКП», де обрати «Ліцензійний реєстр НКРЕП» та завантажити на комп’ютер файл із повним переліком ліцензіатів НКРЕКП. У завантаженому списку знайти постачальника природного газу за його юридичною назвою та у розділі «Статус ліцензії» перевірити її чинність.
Як укласти договір постачання природного газу побутовому споживачу?
Відповідно до п. 4 розділу V Правил № 2496, побутовий споживач, який має намір змінити діючого постачальника, повинен звернутись до нового постачальника із заявою-приєднанням до договору постачання природного газу.
Подати відповідну заяву можна як через сайт більшості постачальників, заповнивши електронну форму чи відправивши на електронну пошту підписані цифровим підписом скановані копії документів, так і по-старому — в письмовій формі у представницьких центрах компаній. 

Для укладення договору постачання природного газу побутові споживачі разом із заявою-приєднанням до умов договору постачання природного газу пред’являють постачальнику оригінали таких документів:
    - документи, якими визначено право власності чи користування на об’єкт (приміщення), наприклад: витяг про державну реєстрацію права власності, виданий реєстратором БТІ до 01.01.2013 року; витяги, видані органами державної реєстрації прав та нотаріусами; свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видані державним реєстратором, нотаріусом; договір купівлі – продажу, обміну, дарування, свідоцтво про право на спадщину тощо; договір оренди/позички; договір найму. 
Якщо об’єкт (приміщення) знаходиться у спільній частковій власності, оформлюється письмова згода всіх співвласників на укладення договору постачання природнього газу.
- документ, що посвідчує особу споживача (для громадян України - паспорт громадянина України, у тому числі ID-карта, або тимчасове посвідчення громадянина України; для іноземців та осіб без громадянства - національний паспорт або документ, що його замінює), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті, - серія та номер паспорта);
- належним чином оформлена довіреність на представника побутового споживача, уповноваженого представляти його інтереси під час процедури укладання договору на постачання природного газу (за необхідності).
    Громадянам, які мають право на пільги по оплаті за житлово-комунальні послуги, рекомендується прикріпити документи, що підтверджують їх право на отримання відповідної пільги. 
Постачальник природного газу, крім постачальників із спеціальними обов’язками, для укладення договору постачання природного газу має право додатково вимагати інші документи, перелік яких визначений на сайті такого постачальника.

Алгоритм дій постачальника природного газу
1. Постачальник природного газу не пізніше трьох робочих днів з дня отримання від споживача заяви-приєднання до договору постачання природного газу направляє на інформаційну платформу повідомлення про намір побутового споживача змінити постачальника природного газу ( п. 5 розділу V Правил № 2496).
2. Діючий постачальник автоматично отримує повідомлення про намір його споживача укласти договір постачання природного газу з іншим постачальником. 
3. Новий постачальник природного газу розглядає подані побутовим споживачем документи та приймає рішення про укладення або відмову в укладенні договору постачання природного газу. 
Якщо подана побутовим споживачем інформація (у тому числі документи) із заявою-приєднанням потребує уточнення, постачальник протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви-приєднання до договору надсилає споживачу письмовий запит щодо уточнення інформації (у тому числі документів).
Якщо протягом п’ятнадцяти днів з дня реєстрації заяви-приєднання до договору постачання природного газу побутовий споживач не надав уточнену інформацію (у тому числі документи), подана заява-приєднання анулюється.
4. Відповідно до п. 8 розділу V Правил № 2496 у разі згоди постачальника укласти договір із побутовим споживачем початок постачання природного газу новим постачальником відбувається не пізніше 21-го дня з дня реєстрації заяви-приєднання споживача до договору постачання природного газу. 

Після завершення процедури зміни постачальника новий постачальник протягом 3 робочих днів письмово повідомляє побутового споживача про дату, з якої здійснюється постачання природного газу новим постачальником (п.10 розділу V Правил № 2496) та здійснює заходи з реєстрації такого споживача у власному Реєстрі споживачів. Постачання природного газу новим постачальником починається з дня, наступного за днем реєстрації споживача в Реєстрі споживачів постачальника (п. 7 роз. V Правил № 2496). З метою забезпечення безперебійного постачання природного газу діючий постачальник на умовах чинного договору здійснює постачання природного газу споживачу до дня початку постачання природного газу новим постачальником. 
У випадку нездійснення постачальником реєстрації споживача в Реєстрі споживачів постачальника протягом 21-го дня з дня реєстрації заяви-приєднання, вважається, що постачальник відмовив в укладенні договору постачання природного газу, та подана заява-приєднання анулюється. 

Нажаль, у розділах III і V Правил № 2496 не визначено обставин, за яких постачальник може відмовитися від укладення договору, отже можна дійти висновку, що вони є загальними. 

Важливо. У разі зміни постачальника газу, громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний впродовж 30 днів проінформувати структурний підрозділ з питань соціального захисту населення (згідно п. 90 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 р. № 848, із внесеними змінами). Недотримання цієї вимоги може стати причиною для скасування субсидії.

Врегулювання питання заборгованості з попереднім постачальником газу
Зміна постачальника не допоможе уникнути сплати боргів. Споживач зобов’язаний здійснити повний остаточний розрахунок з попереднім постачальником: впродовж 6 тижнів попередній постачальник виставляє рахунок для кінцевого врегулювання заборгованостей, який необхідно оплатити протягом 10 днів. 

Побутовий споживач зобов’язаний 01 числа кожного місяця, фіксувати показання газового лічильника та надавати інформацію Оператору газорозподільної системи (далі - Оператор ГРМ) 
Згідно Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 р. № 2494:
Побутовий споживач, який за умовами договору розподілу природного газу розраховується за лічильником газу, зобов’язаний щомісяця станом на 01 число місяця знімати фактичні показання лічильника газу та протягом п’яти діб (до 05 числа включно) надавати їх Оператору ГРМ у спосіб, визначений договором розподілу природного газу.
Показники лічильника газу можливо передавати зручним вам способом:
Через особистий кабінет на сайті Абонентінфо (https://www.abonentinfo.com/).
За телефонами відповідного УГГ, які розташовані на сайті, контактні центри абонвідділів.
Оператор ГРМ передає до Інформаційної платформи надані споживачем показання лічильника, а постачальник формує рахунок за спожитий природний газ за місяць.
У разі неотримання Оператором ГРМ до 06 числа місяця, що настає за розрахунковим, показань лічильника газу, фактичний об’єм розподілу та споживання природного газу по об’єкту споживача за розрахунковий період визначається Оператором ГРМ на рівні планового місячного об’єму споживання на відповідний період, що розраховується, виходячи з групи споживання побутового споживача, з урахуванням вимог Кодексу газорозподільних систем.

Поряд із зазначеним нагадуємо, що Порядок зміни постачальника споживачем, що не є побутовим, крім випадків початку постачання природного газу постачальником «останньої надії» та зміни споживачем, що не є побутовим, постачальника «останньої надії» на іншого постачальника, який викладено у розділі ІV Правил № 2496, не зазнав істотних змін. 
Як і було встановлено раніше:
Зміні постачальника природного газу споживачами, що не є побутовими, має передувати укладання договору постачання природного газу з новим постачальником та розірвання договору постачання природного газу з діючим постачальником або його призупинення в частині постачання природного газу у певному розрахунковому періоді, а також відсутність у споживача простроченої заборгованості за поставлений природний газ перед діючим постачальником.
Повідомлення споживачем діючого постачальника про намір змінити постачальника є пропозицією про розірвання договору постачання природного газу або його призупинення в частині постачання природного газу у певному розрахунковому періоді і повинно містити дату розірвання (призупинення) чинного договору постачання природного газу, яка визначається останнім календарним днем перед датою, з якої договір постачання природного газу з новим постачальником набере чинності.
Зміна постачальника в інформаційній платформі Оператора ГТС здійснюється в порядку, визначеному главою 5 розділу IV Кодексу газотранспортної системи, та з дотриманням вимог Закону України «Про ринок природного газу» щодо зміни постачальника протягом періоду, який не перевищує 21 день з моменту ініціювання споживачем зміни постачальника.

Юрисконсульт 

Наталія Вікторівна Міняйло