Військовий облік жінок: кадрові аспекти

Нашумілий Наказ Міністерства оборони України №313 від 11.10.2021 року «Про затвердження Переліку спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов'язаних» вимагає детального аналізу. Це зумовлюється повною відсутністю комунікації законодавця з громадськістю, що спричинило хвилю нерозуміння та обурення всередині суспільства. 


Відповідні зміни до ЗУ «Про військовий обов’язок і військову службу» внесено, зокрема в ст. 11. Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, беруться на військовий облік військовозобов'язаних (частина одинадцята статті 1 у редакції Закону України від 30.03.2021 р. N 1357-IX). Відповідно до статті 12. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).


Говорячи про працівників комунальних підприємств, слід вказати, що більшість працівниць все ж підпадуть під дію вказаного Наказу, а відтак комунальному підприємству як роботодавцю, слід буде забезпечити належний кадровий облік в силу цих новел.  

Відтак, у роботодавця є обов’язок щодо ведення військового обліку, передбачений п. п. 37, 43, 45–47 Порядку № 921:
•    перевірка під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікових документів,
•    приймання на роботу (навчання) призовників і військовозобов'язаних тільки після взяття їх на військовий облік,
•    ведення військового обліку
•   надсилання у 7-ми денний строк до військових комісаріатів повідомлень про зміну облікових даних призовників і військовозобов'язаних,
•    за вимогою комісаріатів оповіщати працівників та забезпечити їх своєчасного прибуття.


Тобто, наразі роботодавець має таку ситуацію:


1.    Є обов’язок військового обліку жінок, професії та спеціальності яких віднесено до Переліку.
2.    Нема порядку взяття на облік таких жінок.
Тому, рекомендуємо наступне:
1.    При прийнятті на роботу від працівниці попросити документи про взяття на військовий облік, або заяву про те, що вона не перебуває на такому обліку.
2.    Повідомити та ознайомити жінок-працівників з їх обов’язком стати на військовий облік та надати роботодавцю відповідні документи відповідним наказом.
3.    Вести військовий облік, включаючи і жінок, професії або спеціальності яких зазначені в Переліку.

Додатково: 
Як стати на військовий облік? Слід звернутися за місцем реєстрації з заявою, форму якої нададуть в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Також до заяви потрібно докласти фотокартку для документів, документи про освіту, довідку з роботи щодо займаної спеціальності, якщо така є, за наявності документи про одруження та свідоцтво про народження дітей, а також інформацію про стан здоров'я після проходження військової лікарської комісії.

Відповідальність. За перше порушення правил військового обліку – штраф у розмірі 30–50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510–850 грн). Повторне вчинення порушення протягом року тягне за собою штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850-1700 грн).
 

Враховуючи перехідний період до кінця 2022 року, у роботодавця та працівниць є досатньо часу для адаптування до нинішніх законодавчих вимог.