Нотаріуси на військовий час

Наказом Міністерства юстиції України від 3 травня 2022 р. № 1760/5 затверджено перелік нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна. Наказ виданий на виконання постанови КМУ № 164 від 28 лютого 2022 р. «Деякі питання нотаріату в умовах воєнного стану» (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 19 квітня 2022 року № 480)  Посилання на перелік: https://minjust.gov.ua/pages/list_of_notaries
До вказаного переліку включені державні та приватні нотаріуси України, які перебувають на своїх робочих місцях та фактично здійснюють нотаріальну діяльність, а також відповідають критеріям, встановленим вищевказаною постановою.
Перелік сформовано за результатами опрацювання заяв нотаріусів, поданих в перші два дні з дня набрання чинності постановою, та щодо яких наявна вся необхідна інформація. Нотаріуси, включені до переліку, отримали право в умовах воєнного стану посвідчувати:
договори щодо відчуження, поділу (виділу) нерухомого майна;
спадкові договори;
договори іпотеки, про заміну кредитора (відступлення прав вимоги) за кредитним договором та/або договором іпотеки, задоволення вимог іпотекодержателя, встановлення довірчої власності на нерухоме майно;
договори про визначення розміру часток у праві спільної власності, поділу спільного майна подружжя (виділу з нього);
договори позички, найму (оренди), лізингу будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини) на строк не менш як три роки;
договори відчуження цінних паперів, корпоративних прав, у тому числі договорів про внесення змін до таких договорів або їх розірвання (припинення);
довіреності на право розпорядження нерухомим майном, управління і розпорядження цінними паперами, корпоративними правами, на право доступу до індивідуального банківського сейфа;
засвідчувати справжність підпису на актах приймання-передачі частки (частини частки) у статутному (складеному) капіталі (статутному фонді) юридичної особи;
видавати свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя (колишнього з подружжя) на підставі їх спільної заяви, свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів (електронних аукціонів), у тому числі тих, що не відбулися.
Перелік містить застереженням про заборону вчинення певними нотаріусами окремих нотаріальних дій. 
Перелік буде постійно оновлюватися!