Захист працівників посилено

12 травня 2022 року у ВРУ прийнято в цілому урядовий законопроєкт №5266 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав працівників". Про це повідомила прес-служба ВРУ.

Поки що остаточний текст закону відсутній. Законопроєкт передбачає:

1. Можливість укладення колективного договору фізичними особами, які використовують найману працю, поширення дії положень галузевої угоди на всіх роботодавців галузі;

2. Встановити обов’язок роботодавця ознайомлювати працівника з текстом колективного договору, змінами і доповненнями до нього, обов’язок сторін забезпечити безперешкодний доступ до тексту договору, можливість його копіювання, обов’язок сторін колективної угоди інформувати про її укладення та внесення до неї змін безпосередньо заінтересованих у цьому суб’єктів;

3. Встановити штраф за ненадання інформації працівнику про укладення колективного договору та внесення до нього змін у розмірі до 10 н.м.д.г. (170 грн) та дисциплінарну відповідальність;

4. Встановити строк дії умов колективного договору не менше року в разі реорганізації, зміни власника юридичної особи, відокремленого структурного підрозділу юридичної особи. Колективний договір зберігає чинність протягом усього строку проведення ліквідації роботодавця;

5. Привести норми національного законодавства у відповідність із міжнародним в частині ведення переговорів на добровільній основі;

6. Встановити зобов’язання для роботодавців надавати повідомлення щодо запланованого масового звільнення профспілковому представнику;

7. Посилити відповідальність за порушення порядку повідомлення роботодавцем профспілок про масове звільнення;

8. уточнити, що масовим вивільненням з ініціативи роботодавця є протягом одного місяця:

вивільнення 10 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 20 до 100;
вивільнення 10 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 101 до 300;
вивільнення 30 і більше працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 301 до 1000;
вивільнення 3 і більше відсотків працівників у роботодавця з чисельністю працівників від 1001 і більше.
Крім цього, у чинне законодавство включаються норми, зокрема щодо недопущення дискримінації в оголошеннях з працевлаштування, а також надання права особам, що зазнали дискримінації звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Зокрема, забороняється в рекламі про вакансії (прийом на роботу) висувати вимоги за ознаками раси, кольору шкіри, віку, статі, стану здоров’я, інвалідності, підозри чи наявності захворювання на ВІЛ/СНІД, сексуальної орієнтації, політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших громадських об’єднаннях, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними та іншими ознаками, не пов’язаними з характером роботи або умовами її виконання

Також забороняється необґрунтована відмова у прийнятті на роботу, тобто відмова без будь-яких мотивів або з підстав, що не стосуються кваліфікації чи професійних якостей працівника, або з підстав, не передбачених законом.

Прийняття Закону сприятиме приведенню вітчизняного законодавства у відповідність до законодавства ЄС, практики Міжнародної організації праці та матиме позитивний вплив на ринкове середовище.

 Закон набере чинності з дня, наступного за днем його опублікування.