Крок до енергозбереження

На виконання Закону України «Про енергетичну ефективність» Держенергоефективності працює над розробленням рішення Уряду щодо створення та функціонування Національної системи моніторингу енергоефективності.

Йдеться про запровадження єдиної централізованої інформаційної системи, яка забезпечить моніторинг:
● виконання Національного плану дій з енергоефективності, стратегії термомодернізації будівель;
● стану впровадження систем енергетичного менеджменту органів державної влади, органів місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях;
● виконання державних цільових програм у сфері забезпечення енергетичної ефективності та оцінка їх ефективності;
● наявності місцевих енергетичних планів і звітів про їх реалізацію;
● проведення порівняння енергетичної ефективності об’єктів (бенчмаркінгу).

Система працюватиме на базі новітніх цифрових технологій  із застосуванням сучасних технічних засобів, що забезпечують збирання, обробку і зберігання інформації щодо використання енергоресурсів для подальшого моніторингу та оцінки ефективності їх споживання.

Таким чином, система стане надійним джерелом систематизованої та достовірної інформації про рівень енергоефективності в Україні та виконання національних цілей у цій сфері.