Звітність оновлено

Оновлено форму звітності №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» та порядок її подання. Зокрема, передбачено подання форми №3-ПН в електронній формі.
Наказом Мінекономіки від 12.04.2022 р. №827-22 (зареєстрований в Мін'юсті 25.05.2022 р. за №565/37901) затверджено нові:
•    форму звітності №3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)";
•    Порядок подання форми звітності N 3-ПН "Інформація про попит на робочу силу (вакансії)".
Поточна форма такої інформації (по суті, повідомлення) затверджена Наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 р. №316 (у редакції Наказу Мінсоцполітики від 05.12.2016 р. №1476). Але тепер цим питанням опікується вже не Мінсоцполітики. Саме тому викладаються форма №3-ПН та порядок її подання вже у новій редакції, затвердженій Мінекономіки. 
Оновлена форма №3-ПН також складається з двох частин:
•    основних даних про вакансію(ї);
•    відомостей про вакансію (де буде треба навести  вимоги до кандидата, а також умови праці за вакансією).
Є і новації. Перша частина у новій формі доповнюється новою графою «Спосіб укомплектування вакансії(й)», яка передбачає два варіанти:
•    за сприяння Державної служби зайнятості;
•    підбір кадрів здійснюється самостійно.
Отже, сам факт подання інформації вже не означатиме, що центр зайнятості буде намагатися ці вакансії закрити. Якщо роботодавець бажає знайти працівників самостійно, він про це зазначатиме у формі. 
Друга частина тепер є окремим додатком до форми №3-ПН. Вона містить ширший набір інформації щодо вимог до кандидата, умов праці, особливостей вакансії, а також інформацію в частині  доступності і безпеки робочого місця для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення.
Зауважимо, що згідно з Порядком відомості про вакансію (додаток) можна буде заповнювати по-різному. 
Так, ці відомості можуть заповнюватися фахівцем центру зайнятості під час особистої зустрічі фахівця з роботодавцем, або спілкування між ними у телефонному режимі чи через засоби електронного зв’язку. Також відомості про вакансію можуть заповнюватися роботодавцем самостійно.
І, як і зараз, актуальність зазначеної(их) у поданій формі №3-ПН вакансії(й) буде уточнюватися фахівцем центру зайнятості не рідше ніж двічі на місяць та перед направленням зареєстрованого безробітного або особи, яка шукає роботу, до роботодавця.
Форма №3-ПН подається юридичними особами, фізичними особами - підприємцями, які в межах трудових відносин використовують працю фізичних осіб (далі - роботодавець), за наявності попиту на робочу силу (вакансії).
Згідно з оновленою редакцією Порядку, заповнюється та подається вона роботодавцем до філії міжрегіонального/регіонального центру зайнятості (або до міського, районного, міськрайонного центру зайнятості - до дати припинення їхньої діяльності) (далі - центр зайнятості) незалежно від місцезнаходження роботодавця з дня виникнення в нього потреби в підборі працівників та/або з дати відкриття вакансії, але не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії. 
Датою відкриття вакансії є наступний день після створення нового робочого місця чи припинення трудових відносин з працівником, робоче місце якого стає вакантним, або дата, починаючи з якої може бути укладений трудовий договір з найманим працівником.
Порядком передбачено подання форми №3-ПН в електронній формі (з накладенням чи без накладення електронного підпису або печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів). А також, як і раніше, можна буде подавати в паперовій формі (із засвідченням підписом керівника/фізичної особи – підприємця або уповноваженої ним(нею) особи). 
Подання роботодавцями електронної форми № 3-ПН здійснюється:
•    через електронний кабінет, який створюється роботодавцем або уповноваженою на це особою шляхом реєстрації персонального облікового запису в електронному сервісі „Електронний кабінет роботодавця”, що розташований на вебсайті Державної служби зайнятості. Інструкцію зі створення дивіться тут,
•    або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг, у тому числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та органів місцевого самоврядування. 
У разі подання електронної форми № 3-ПН через електронний кабінет роботодавець або уповноважена ним особа, використовуючи електронний кабінет, заповнює електронну форму №3-ПН з накладенням чи без накладення електронного підпису або печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, та направляє її до адресата засобами інформаційно – комунікаційних систем. 
Якщо електронна форма №3-ПН подається без накладення електронного підпису або печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, така форма підтверджується паперовою формою (із засвідченням підписом керівника/фізичної особи – підприємця або уповноваженої ним(нею) особи) шляхом подання її до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів. 
У разі подання електронної форми № 3-ПН через Єдиний державний вебпортал електронних послуг відомості, що передбачені формою № 3-ПН, у тому числі таблицею „Основні дані про вакансію(ї)” форми № 3-ПН та відомостями про вакансію(ї) за формою згідно з додатком до Інформації про попит на робочу силу (вакансії), формуються у довільній формі, придатній для сприйняття їх змісту, та передбачають їхню наповненість відповідно до встановлених цим Порядком положень. 
Електронна форма №3-ПН, що подається з використанням Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, заповнюється з накладенням електронного підпису або печатки, які базуються на кваліфікованих сертифікатах відкритих ключів, та надсилається до адресата засобами інформаційно-комунікаційних систем.

Цей наказ набере чинності через один місяць з дня його офіційного опублікування. З 7 липня почне діяти нова форма, оскільки Наказ було опубліковано в "Офіційному віснику" №44 від 07.06.2022 р.