Рішення ВС України: врахування норм галузевих (міжгалузевих) угод при формуванні та затвердженні тарифів на комунальні послуги

Федерація роботодавців ЖКГ України звертає Вашу увагу на те, що 02 березня 2023 року Верховним Судом було винесено постанову у справі №420/4208/21, у якій чітко викладено позицію Суду щодо законодавчих підстав з яких норми та гарантії галузевих угод стають обов’язковими для роботодавця та умови за яких такі норми мають бути враховані при формуванні та затверджені тарифів.

Так, у вищезазначеній постанові Верховний Суд зазначив про те, що дія галузевих угод поширюється на вичерпне коло суб'єктів господарювання. Суд зауважив, що положення галузевих угод діють безпосередньо, є обов'язковими виключно для тих суб'єктів, що перебувають у сфері дії сторін угоди та поширюються виключно на підприємства (роботодавців), які перебувають в сфері дії відповідної сторони угоди.

Крім того, Верховний Суд також звернув увагу на те, що законодавство дозволяє врахування органами державної влади норм та гарантій галузевих угод виключно у тому випадку, якщо підприємство перебуває в сфері дії її сторін. В іншому ж випадку, з урахуванням обмеження дискреційних повноважень органів державної влади формулою «дозволено лише те, що передбачено законом» діє законодавча заборона щодо такого врахування та застосування ними норм галузевих угод щодо підприємств, які не перебувають у сфері дії такої угоди.

Приєднання роботодавців (підприємств) до галузевих угод здійснюється на добровільній основі шляхом членства в репрезентативній стороні роботодавців на галузевому рівні (підтверджується свідоцтвом НСПП) згідно п.5 частини другої ст.13 Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності».

Підприємства, які приєдналися до репрезентативної сторони роботодавців на галузевому рівні в сфері ЖКГ, отримують законодавчі гарантії вчасного та повного забезпечення галузевих норм організації та оплати праці в тарифах на житлово-комунальні послуги.

Нагадуємо, що Федерація, як сторона роботодавців галузі, відповідно до повноважень визначених чинним законодавством України, здійснює розробку нормативів, порядків їх застосування, контроль та координацію своїх членів у виконанні зобов’язань за галузевими угодами в сфері ЖКГ.

Федерація, на виконання законодавчо наданих їй повноважень, забезпечує отримання кожним суб’єктом галузевої угоди розрахунків нормативних штатних розписів (чисельність, оплата праці) із висновками Федерації, які є обов’язковими для врахування та забезпечення органами влади в тарифах, контрактах керівників, штатних розписах тощо.

Таким чином кожен роботодавець, приймаючи рішення щодо приєднання до галузевої угоди має розуміти та усвідомлювати переваги такого приєднання, а  саме те, що роботодавці (підприємства), які є суб'єктами галузевої угоди (перебувають в сфері дії відповідної сторони), мають не тільки ряд відповідних законних гарантій, а також мають законні підстави спиратись на норми такої угоди при економічному обґрунтуванні своїх витрат та  розраховувати на те, що їм врахують всі витрати, передбачені угодою, в тарифах.