ЧЛЕНСТВО В ФЕДЕРАЦІЇ

Членство в Об'єднанні передбачає приєднання роботодавця до обов'язків в сфері соціально-трудових відносин за галузевими (міжгалузевими) угодами, суб'єктом яких є Федерація, з урахуванням положень ст.9 Закону України «Про колективні договори і угоди» та п. 5 ст. 13 та ст.19, 20 Закону України "Про організації роботодавців, їх обєднання, права та гарантії їх діяльності"статуту Федерації.

Умови членства:

щомісячна вартість договору на представництво інтересів в соціальному діалозі та колективних переговорах на галузевому рівні складає 0,5% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб в розрахунку на одного штатного найманого працівника роботодавця виходячи з середньорічної облікової чисельності за попередній звітний рік, але не вище ніж розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (станом на сьогодні – 13.42 грн. на 1 штатного працівника, але не вище 2684 грн.). Витрати за договором можуть відноситись роботодавцем на адміністративні витрати пов'язані із веденням колективних переговорів на галузевому рівні та включатись до складу комунальних тарифів.

Оформлення членства:

-     отримати зразок заяви на членство (буде автоматично надіслано на вказану вами електронну пошту, перевірте також папку "Спам")

-     сформувати договір на представництво інтересів в галузевій угоді (додається підписаним роботодавцем до заяви в 2-х примірниках)

      Оформлений пакет документів надсилається листом на адресу: 04080, Київ, вул. Турівська, 31, оф.1

Рішення про членство роботодавця приймається Радою Федерації протягом 3 (трьох) робочих днів з дня надходження коректно оформленого пакету документів. Повідомлення про прийняте рішення, в котрому також зазначаються ЛОГІН ТА ПАРОЛЬ входу до КАБІНЕТУ і контакти консультантів, надсилається на електронну адресу підприємства протягом зазначеного строку.

Відомості про підприємство вносяться Федерацією до реєстру суб’єктів галузевої угоди, який оприлюднюється на сайті Федерації. Підприємства можуть за запитом через Кабінет отримати Витяг з реєстру (надсилається на поштову адресу протягом 3 (трьох) робочих днів).